ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนควนพระสาครินทร์เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2012
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 396105
Page Views 493379
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์ครู
ครูวิชาญ ฤทธิเดช
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ี 25/2558
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2558
ระดับเขต (นครสรีฯ) ครั้งที่ 24/2557
ระดับเขต(พัทลุง) ปี 2557
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ 23 /2556
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2556
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 /2557
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 64 /2557
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
ข้อมูลด้านเทคนิค
คู่มือประชาชน ของ โรงเรียนควนพระสาครินทร์
การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 232.48 KB
การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 234.71 KB
การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.98 KB
การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 211.04 KB
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 269.38 KB
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.63 KB
การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.25 KB
แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 36.5 KB
คำร้องขอรับเอกสารทางการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 32 KB
แบบขอเทียบโอนผลการเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB
รับรองสภาพการเป็นนักเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40 KB
ใบสมัครเข้าเรียน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.5 KB
คู่มือประชาชน ของ โรงเรียนควนพระสาครินทร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.5 KB
คำร้งขอย้ายออกจากโรงเรียนเดิม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 49.5 KB
โรงเรียนควนพระสาครินทร์   406 หมู่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
Tel. 0-7469-7639        E-Mail : khuanpra24@gmail.com       ADMIN : wichanritt@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12