ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Executive

นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
The poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนควนพระสาครินทร์เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
Stats
Start 17/08/2012
Last Update 04/07/2017
Visitors 396097
Page Views 493371
Administrators
Username
Password
Forgot password
เว็บไซต์ครู
ครูวิชาญ ฤทธิเดช
south sillapa
The tablet PC for educational Thailand
technic support
News
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
12/10/2016
07/09/2016
30/10/2015
26/10/2015
29/07/2015
20/02/2015
05/02/2015
ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09/05/2013
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17/03/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12/03/2013
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11/01/2013
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04/01/2013
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03/01/2013
แบบฟอร์มโครงงาน /by admin 02/01/2013
VDO Clip
Krusangkon TV
4 ปี ผอ.มาลี แก้วละเอียด /admin
ขอบคุณคำสอนจากครู
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
07/06/2017
31/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
19/05/2017
09/12/2016
14/06/2016
24/11/2015
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
19/10/2016
27/07/2016
คู่มือการใช้ Tablet 09/06/2014
การดูแลรักษา Tablet 09/06/2014
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2557 19/04/2014
แบบฟอร์มโครงการปี 57 07/04/2014
แผนการใช้เงิน ปี 57 07/04/2014
แบบรายงานโครงการประจำปี 2556 07/04/2014
02/03/2017
02/03/2017
02/03/2017
05/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
22/07/2016
Not found !
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
Link
โรงเรียนควนพระสาครินทร์   406 หมู่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
Tel. 0-7469-7639        E-Mail : khuanpra24@gmail.com       ADMIN : wichanritt@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12