ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนควนพระสาครินทร์เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2012
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 396103
Page Views 493377
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์ครู
ครูวิชาญ ฤทธิเดช
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ี 25/2558
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2558
ระดับเขต (นครสรีฯ) ครั้งที่ 24/2557
ระดับเขต(พัทลุง) ปี 2557
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ 23 /2556
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2556
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 /2557
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 64 /2557
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
ข้อมูลด้านเทคนิค
ภาพกิจกรรม

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
( จำนวน 32 รูป / ดู 261 ครั้ง )
ภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนควนพระสาครินทร์
( จำนวน 10 รูป / ดู 248 ครั้ง )
โครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในสถานศึกษา 10 ส.ค. 2558
( จำนวน 31 รูป / ดู 1561 ครั้ง )
ผลงานนักเรียน byครูวิชาญ
( จำนวน 24 รูป / ดู 1049 ครั้ง )
ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี 11-13 ก.พ. 58 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าอ่าวท่ายาง
( จำนวน 33 รูป / ดู 1414 ครั้ง )
ภาพประเมินเชี่ยวชาญ ผอ.มาลี แก้วละเอียด
( จำนวน 31 รูป / ดู 1465 ครั้ง )
อบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
( จำนวน 8 รูป / ดู 514 ครั้ง )
กิจกรรมวันครู 16 ม.ค. 2558
( จำนวน 12 รูป / ดู 498 ครั้ง )
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
( จำนวน 16 รูป / ดู 926 ครั้ง )
สพม 12 นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนควนพระสาครินทร์ 18 ก.ย. 2557
( จำนวน 25 รูป / ดู 1136 ครั้ง )
สพม 12 ส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2557 ให้โรงเรียนในสังกัด สพม.12
( จำนวน 2 รูป / ดู 468 ครั้ง )
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและปรับพื้นฐานนักเรียน
( จำนวน 13 รูป / ดู 521 ครั้ง )
โรงเรียนควนพระสาครินทร์   406 หมู่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
Tel. 0-7469-7639        E-Mail : khuanpra24@gmail.com       ADMIN : wichanritt@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12