ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายฉุชวิทยา หนูฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์โรงเรียนควนพระสาครินทร์เพียงใด
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2012
ปรับปรุง 04/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 396075
Page Views 493349
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
เว็บไซต์ครู
ครูวิชาญ ฤทธิเดช
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรม
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ี 25/2558
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2558
ระดับเขต (นครสรีฯ) ครั้งที่ 24/2557
ระดับเขต(พัทลุง) ปี 2557
ระดับเขต (นครศรีฯ) ครั้งที่ 23 /2556
ระดับเขต (พัทลุง) ปี 2556
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 /2557
ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 64 /2557
ระดับชาติ (สพม.) ครั้งที่ 63 /2556
ระดับชาติ
โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย
ข้อมูลด้านเทคนิค
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนควนพระสาครินทร์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม.12 เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 02 มี.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 02 มี.ค. 60
ปฏิทินการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียนควนพระสาครินทร์(ปรับปรุง) 12 ต.ค. 59
รับสมัครครูชาวต่างชาติ สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ 07 ก.ย. 59
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(สอนวิชาเคมี) 30 ต.ค. 58
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกเคมี 26 ต.ค. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนา 29 ก.ค. 58
ประกาศสอบราคาจ้าง02/2558 20 ก.พ. 58
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและถนนประกอบอาคารเรียน 05 ก.พ. 58
ภาพกิจกรรม
ผลงานดีเด่น ความภูมิใจ ของโรงเรียนควนพระสาครินทร์
สพม.12 มอบโล่รางวัล ผลคะแนนการสอบเฉลี่ยสูงกว่า ระดับประเทศ
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555 น.ส.น้ำทิพย์ ชุมชาติ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2551
ได้รับการรับรองการเมินเป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2555
โรงเรียนควนพระสาครินทร์ รับ โล่รางวัลโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี ๒๕๕๕
กลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์/มะลิ 09 พ.ค. 56
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 17 มี.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3 ปรับปรุงปี 2555 12 มี.ค. 56
คู่มือการใช้โปรแกรม Photo DVD Slideshow Profession /by admin 11 ม.ค. 56
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราข 2551/ by admin 04 ม.ค. 56
หลักสูตรกลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ /by admin 03 ม.ค. 56
แบบฟอร์มโครงงาน /by admin 02 ม.ค. 56
คลิปวีดีโอ / ผลงานนักเรียน
เก็บตก กีฬาฝาละมีเกมส์ ประจำปี 58
ตลาดสดสนามเป้า 3 พ.ค. 58 ทะเลน้อย พัทลุง
คู่เลิฟตะลอนทัวร์ เที่ยวทะเลน้อย พัทลุง 14 ก.ย.57
ครูสร้างคน คนสร้างโลก ตอนที่ 8
4 ปี ผอ.มาลี แก้วละเอียด /admin
ขอบคุณคำสอนจากครู
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 07 มิ.ย. 60
แบบฟอร์มแผนการเรียนรู้บูรณาการลดขยะในโรงเรียน 31 พ.ค. 60
สมุดบันทีกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.๕) 19 พ.ค. 60
สมุดบันทึกกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 19 พ.ค. 60
สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 19 พ.ค. 60
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 09 ธ.ค. 59
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 14 มิ.ย. 59
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 24 พ.ย. 58
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
แบบฟอร์มโครงการ ปี 60 19 ต.ค. 59
แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 27 ก.ค. 59
คู่มือการใช้ Tablet 09 มิ.ย. 57
การดูแลรักษา Tablet 09 มิ.ย. 57
ประกาศโรงเรียนควนพระสาครินทร์ เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา2557 19 เม.ย. 57
แบบฟอร์มโครงการปี 57 07 เม.ย. 57
แผนการใช้เงิน ปี 57 07 เม.ย. 57
แบบรายงานโครงการประจำปี 2556 07 เม.ย. 57
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ประกาศ สพม.12 เรื่อง สัดส่วนและวิธีการคัดเลือกฯ 02 มี.ค. 60
ประกาศ สพม. 12. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนฯ ของ สพม. เขต 12 02 มี.ค. 60
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 25 02 มี.ค. 60
พรรณนางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริการทั่วไป 05 ก.ค. 59
มอบหมายงาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป 05 ก.ค. 59
มอบหมายงานและพรรณางาน ปีการศึกษา 2559 / งานสารสนเทศ กลุ่มบริหารทั่วไป 05 ก.ค. 59
กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือรับรองเงินเดือน 22 ก.ค. 59
ใบมอบฉันทะขอ กพ. 7 22 ก.ค. 59
แบบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 22 ก.ค. 59
เรียนวิทยาศาสตร์ กับครูนก
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนควนพระสาครินทร์   406 หมู่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120
Tel. 0-7469-7639        E-Mail : khuanpra24@gmail.com       ADMIN : wichanritt@gmail.com
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12